Varför behöver dina djur kiropraktisk behandling?

All vardaglig påverkan på våra husdjur skapar en biomekanisk stress i deras kroppar. Detta kan ta sig uttryck som till exempel förändringar i rörelsemönstret, ovilja mot att bli kopplade eller trensade, skyggande vid sadling elller borstning.
Biomekanisk stress innebär inte någon svår åkomma, utan betyder i klartext att deras nervsystem är överbelastade.

Djurens kroppar är, precis som våra, designade att ta hand om mindre problem och lösa dem själva. Detta förutsätter dock att de system kroppen tilhandahåller fungerar optimalt. Blodet måste cirkulera fritt, nervsystemet måste kunna skicka och ta emot signaler utan avbrott och lederna behöver kunna röra sig friktionsfritt inom sitt naturliga omfång.

Blir det minsta stopp i systemen börjar kompensationsmönster uppstå och en rörelse som dagen innan varit enkel att utföra blir helt plötsligt mycket krångligare. Kroppen anpassar sig till det nya mönstret, men problemet kommer automatiskt att flyttas med och nya symtom uppstår någon annanstans istället.


Genom att behandla dessa kompensationer kan man snabbt hitta grundorsaken till de problem djuret har idag. Regelbundna behandlingar anpassat efter hur mycket ni tränar eller tävlar, är ett effektivt sätt att se till att din hund eller häst håller sig skadefri i längden.

  • Skriv ut
  • Dela

Kontakt

Fredrik von Essen
Osteopat D.O
Häst- och hundkiropraktor 

Drottninggatan 12a
371 31 Karlskrona
Tel: 0709-69 94 91

Sexuelltopp.com